کتیبه کاشی

کتیبه کاشی

کتیبه نگاری خطوط ثلث نسخ نستعلیق شکسته نستعلیق و کوفی

یکی از مواردیکه در مکانهای مذهبی عمومین دارد کاربرد کتیبه های کاشیکاری با مضامین مذهبی میباشد.
اسما جلاله آیات و احادیث از قرآن  و ایمه اطهار معمولا آذین بخش اینگونه کتیبه ها میباشد.
این خطوط با نقش بستن بر روی کاشی های معرق و هفت رنگ جلوه های مهنوی خاصی به فضا های مذهبی میبخشند.

انواع خطوط کاربردی در کتیبه  کاشی کاری

  1. ثلث:به لحاظ قابلیتهای ترکیب بندی پرکاربرد ترین در این دسته بندی میباشد.
  2. نستعلیق:کاربرد آن بیشتر در کتابت معنی آیات واحادیث به زبانفارسی میباشد.
  3. نسخ:در مواردی که خوانایی خطوط مورد نظر است بکار میرود.نظیر ادعیه قرآنی.
  4. کوفی:به عنوان تزیینات خط ٍثلث در کنار آن بکار میرود.
  5. بنایی:بیشتر کاربرد آن در کاشیکاری معقلی وکاشی هفت رنگ با طرح معقلی میباشد.
  6. معلی:این نوع خط در دو دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته اما هنوز در کاشیکاریعمومیت ندارد.
کتیبه کاشیکاری
کتیبه کاشیکاری

کتیبه کاشیکاری به خط نسخ به همراه خط نستعلیق

کتیبه کاشی قرآنی
کتیبه کاشی قرآنی

خط ثلث با تزیین خط کوفی

کتیبه کاشی
کتیبه کاشی

سوره جمعه بخ خط ثلث با ترجمه فارسی به خط نستعلیق و حاشیه خط بنایی با عبارت لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله

نگارش خط ثلث
نگارش خط ثلث
کاشی 0فت رنگ
کاشی خشتی

 

کتیبه خط ثلث
کتیبه کاشی سنتی
کاشی سنتی مزار شهدای گمنام دانشگاه علوم و تحقیقات
کتیبه نگاری خط ثلث بر روی کاشی طرحاسلیمی ختایی و حاشیه طرح افشان
تابلو خط کاشیکاری
قاب کاشی خط ثلث
تولید کتیبه کاشی سنتی
کتیبه کاشیکاری خط ثلث زمینه لاجوردی
کتیبه کاشی هفت رنگ
کتیبه کاشی خط ثلث و خط کوفی
کتابت خطوط نسخ
قاب کاشی سنتی به خط نسخ

ارسالی به شهر باکو-آذربایجان

بروز رسانی:

1397/09/12

صفحه اصلی