کاشی گل و مرغ

کاشی گل و مرغ

نقاشی زیر رنگی با طرح گل و مرغ روی کاشی

نگارستان کاشی برادران کاظم پور

تولید تابلو های کاشی گل و مرغ

کاشی گل و مرغ 1
کاشیکاری ایرانی

کارگاه ساخت کاشی گل و مرغ

سبک زیررنگی


 

persian tile
کاشی هفت رنگ ایرانی

رواج این نوع از کاشیکاری در دوره قاجار میباشد.استفاده از زمینه های زرد و سفید همراه با ترکیب گلهای قرمز و بنفش

و استفاده از الگوهای پرندگان و حیوانات از مشخصات این سبک کاشیکاری محسوب میگردد.از جمله شهر هایی که این

طیف آثار در قالب بناهای تاریخی رخ مینمایاند میتوان به شیراز اصفهان و تهران اشاره نمود.البته علت آن همدر این است

که این شهر ها در دوره هایی از تاریخ مرکز حکومت قاجار بوده است.

کاشی قاجاری
کاشی قاجاری

تولید کاشیهای گل و مرغ به سبک قاجاری.

traditional tile
طرح کاشی کاخ گلستان

 

کاشی گل و مرغ
کاشی گل و مرغ
کاشی سنتی 3
کاشی گل و مرغ
کاشیکاری گل و مرغ
تابلو کاشی گل و مرغ

قابهای ستونی با زمینه کرم نخودی طرح گل و مرغ اجرا شده در پا گرد طبقه اول مجموعه ورزشی شهدای نارمک

کاشی کاظم پور
گلدان طرح گل و مرغ با حاشیه کاشی قاجاری

حاشیه به رنگ زرد قاجاری برگرفته از طرحهای کاشیکاری دوره قاجار در کاخ گلستان

کاشی سنتی در معماری مدرن
کاربرد کاشی سنتی در معماری مدرن
سرامیک طرح فرش
سرامیک طرح فرش

تولید سرامیکهای طرح فرش

کاشی کاخ گلستان
کاشی کاخ گلستان

باز آفرینی کاشی های هفت رنگ کاخ گلستان

کاشی قاجاری
کاشی هفت رنگ قاجاری

تابلو منو رستوران اصیل قیطریه با اقتباس از کاشی های عمارت مسعودیه

نصب کاشی ایرانی
نصب کاشی ایرانی

 

کاشی هفت رنگ شیراز
گل و مرغ شیراز

طرح برگرفته از کاشیکاری مسجد نصیر الملک شیراز


کاشی ایرانی
کاشیکاری هفت رنگ

کاشی ایرانی برگرفته از طرح کاشیکاری در کاخ گلستان


 

 

 

 

قاب کاشی گل و مرغ
کاشی گل و مرغ

بروز رسانی

1399/01/01

صفحه اصلی