کاشی کاری محراب

کاشی کاری محراب

کاشی کاری محراب

مقرنس
مقرنس

 

کاشی محراب
طرح کاشی محراب
طراحی و ساخت مقرنس محراب مسجد امام هادی (ع)

کاشی محراب
طرح محراب

کاربندی مقرنس و رسمی محراب قابهای اسلیمی سه بند با زمینه لاجوردی

محراب مسجد

محراب باغ موزه بانک مرکزی-بهار 1388

کاشی مذهبی

کاشی نوشته بخط ثلث با خط کوفی طلایی

مقرنس کاری محراب
محراب کاشیکاری

اجرای پروژ ه های بزرگ در زمینه معماری سنتی نیازمند بکار گرفتن مجموعه هایی است که علاوه بر داشتن امکانات

بروز و گسترده در زمینه طراحی  کاشی خطاطی و پخت کاشی سنتی از اکیپهای توانمند در زمینه طراحی معماری و اجرا نیز برخوردار باشد.

کاشی محراب
کاشی محراب کد 11

کاشیکاری محراب

طراحی و ساخت محراب

طرح محراب
محراب کاشیکاری مقرنس
کاشیکاری محراب مسجد اعظم تهران
کاشیکاری محراب مسجد اعظم تهران

 

 

محراب یکی از اصلیترین بخشهای تاثیر گذار در ایجاد حس آرامش در مساجد و اماکن مذهبی میباشد.یکی از تزیینات متداول و رایج کاشیکاری محراب میباشد که تاثیر بسزایی در زیبایی محراب دارد.

کاشیکاری محراب حسینیه حضرت علی اکبر (ع)
کاشیکاری محراب حسینیه حضرت علی اکبر (ع)
کاشیکاری محراب
کاشیکاری محراب
کاشی محراب
کاشی محراب
محراب مسجد جامع ملارد
محراب مسجد جامع ملارد