کاشی کاری زیر گنبد

کاشی کاری زیر گنبد

کاشی کاری زیر گنبد

یکی از المانهای تاثیر گذار در ایجاد آرامش در فضاهای مذهبی شبستان میباشد در صورت طراحی اصولی و استفاده صحیح از تزیینات و الگوهای معماری این فضا میبایست دید بیننده را به نقطه اوج که همان فضای زیر گنبد میباشد منتقل نماید.

در این زمان است که  تزیینات زیر گنبد اهمیت خود را نشان میدهد.یکی دیگر از کاربردهای زیر گنبد تامین نور شبستان در روز میباشد که اهمیت فوق العاده ای دارد.همچنین در مورد نحوه نور پردازی در این منطقه باید دقت داشت که  منابع نور بایستی از قسمت پایین به این منطقه بتابد یکی از تزیینات مناسب جهت زیر کنبد اجرای رسم بندی و کاشی کاری هفت رنگ میباشد.سبکی سازه و استحکام کاشیها با تکنیک های خاص بکار رفته در نصب در این مجموعه تضمین شده است.در این زمینه دهها نمونه کار در سالهای اخیر توسط کاشی سنتی برادران کاظم پور اجرا گردیده که در ذیل به چند مورد اخیر آن اشاره میگردد.

کاشی سنتی
کاشی کاری زیر گنبد مسجد جامع پردیس

اجرای مقرنس گچی و کاشیکاری زیر گنبد مسجد جامع شهر جدید پردیس

مقرنسهای گچی در 3 پا به ارتفای 1.5 متر در زیر گنبد اجرا گردیده.

مقرنس کاری
کاشی زیر گنبد

اجرای مقرنس کاری زیر گنبد

امحل اجرا مصلی مشکین دشت-کرج

لچکیها در 18 دهنه بر روی پنجره ها اجرا گردیده.

رسم بندی
رسم بندی

محل اجرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

مزار شهدای گمنام.

کاشی زیر گنبد
کاربندی
کاشیکاری ایرانی
کاشی سنتی

 

کاشی گنبد

کاشی گنبداجرای کاربندی و کاشیکاری زیر گنبد مسجد جامع شهر جدید پردیس

کاشی گنبد
کاشی گنبد

اجرای کاربندی و کاشیکاری زیر گنبد مسجد جامع ملارد

کاشی گنبد
کاشی گنبد

اجرای کاربندی و کاشیکاری مسجد حضرت محمد ابن عبد ا.. توسط کاشی برادران کاظم پور

 اجرای کاشیکاری گنبد مسجد سید الشهدا (ع)

بروز رسانی

1397/8/4

صفحه اصلی