کاشی نقش برجسته

کاشی نقش برجسته

طراحی نقش برجسته

در گذشته ای نه چندان دور تنها روش معمول و متداول در اجرای نقوش برجسته در عموم رشته های هنری استفاده از روشهای دستی بود.در دهه اخیر با ورود cnc به بازار ایران روشهای دستی به تدریج منسوخ میگردد.با التفات به این موارد این مجموعه در جهت ارایه خدمات به فعالین این بخش توجه خود را در زمینه طراحی  و مدلسازی نقوش برجسته معطوف نموده.

کاشی برجسته
کاشی برجسته
نقش برجسته کاشی
طراحی نقش برجسته سنگ آجر کاشی و چوب

طراحی و مدلسازی نقش برجسته خطوط ثلث معقلی نستعلیق کوفی معلی جهت سنگ کاشی گچ چوب و ..

نقش برجسته آجری
نقش برجسته گره کند دو پنج و خط کوفی
نقش برجسته گچی
نقش برجسته خط معقلی اسم جلاله الله
نقش برجسته کاشی
طرح نقش برجسته آجری
آجر طرحدار لعاب برجسته
آجر طرحدار لعاب برجسته
طراحی نقش برجسته اسلامی
نقش برجسته لا اله الا الله
کاشی سنتی طرح چلیپا
نقش برجسته طرح چلیپا

تاریخ بروز رسانی

1397/10/23

کاشی نقش برجسته