کاشی آیات قرآنی

کاشی آیات قرآنی

تولید کاشیهای آیات قرآنی

کتیبه نگاری کاشی های معرق و هفت رنگ با  خطوط ثلث نسخ نستعلیق و معلی و کوفی.

کاشی سازی
کاشی محراب

حدیث قل لا اسیلکم علیه اجرا الا الموده ذی القربی.به قلم ثلث و زمینه سبز.

کاشی مسجد
مقرنس کاری

کاربرد اسامی متبرک چهارده معصوم در پخ محراب.

کاشی محراب
کاشی محراب
طرح کاشی قرآنی
کاشی آیات قرآنی

کاشی محراب-مسجد لپه زنک-تهران-جاده خاوران-لپه زنک

کاشیکاری قرآنی
کاشیکاری قرآنی
طرح کاشی اسلامی
طرح کاشی مسجد
کتیبه کاشی قرآنی
کتیبه قرآنی

اسما جلاله به خط نستعلیق.

کاشی قرآنی
کاشی قرآنی

طراحی و کتیبه نگاری و تولید کاشی های قرآنی

کاشی مسجد
کتیبه کاشی هفت رنگ

کاشی هفت رنگ  مزین به حاشیه زرد و زمینه خط نستعلیق لاجوردی.

دارای تزیینات ختایی فیروزه ای در زمینه لاجوردی خط.

طرحکاشی مسجد
طرح کاشی مسجد
کاشی آیات قرآنی ارسالی به کشور سریلانکا.

زمینه کاشی فیروزه ای ملایم با خط ترکیبی در دایره.

کتیبه نویسی به خط ثلث ترکیبی به شکل  دایره در زمینه کاشی فیروزه ای هفت رنگ .

کاشی اسما جلاله
کاشی معرق

تابلو کاشیکاری مزین به اسما جلاله.

در مرکز شمسه کلمه جلاله الله نقش بسته و القاب  در مصرعهای ترکیبی نقش گرفته.

کاشی سنتی
کتیبه هفت رنگ

 

کتیبه کاشی آیات قرآنی
کاشی آیات قرآنی
کتیبه کاشیکاری
کتیبه کاشیکاری

تولید کننده انواع کاشیهای سنتی جهت مساجد و سایر اماکن مذهبی

ساخت و اجرای کتیبه های کاشیکاری

بروز رسانی 1397/08/4

صفحه اصلی