نقوش کاشی ایرانی

نقوش کاشی ایرانی

طراحی نقوش کاشی ایرانی برادران کاظم پور

تلفن کارگاه:76253853-021

در کلیه رشته های هنری طرح یکی از عناصر اصلی و عامل تفکیک و شناخت سبکهای مختلف میباشد.در زمینه هنر کاشیکاری ایرانی اسلامی نقوش عموما تلفیق  اسلیمی ختایی هستند.کاربرد این طرحها بیشتر در کاشیهای معرق و هفت رنگ میباشد.استاد مسلم طراحی فرش و کاشی که به نظر این حقیر تا سالیان سال همتایی نخواهد داشت مرحوم حاج عباس کرباسیون میباشد.ایشان با قلم خویش روح تازه ای در جان این هنر دمیدند.مجموعه کاشی  برادران کاظم پور با توجه به اینکه اساتید این مجموعه منجمله مرحوم استاد ابراهیم کاظم پور و استاد جعفر کاظم پور از نقوش این بزرگوار بهره جستند سبک هنری ایشان را سرمشق خود قرار داده و در زمینه طراحی نقوش کاشی میکوشد تا ظرائف و دقائق نهفته در آثار ایشان را در آثار خود بکار گیرد.روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

طراحی نقشه کاشی
نقش کاشی

این مجموعه هم اکنون با بکارگیری امکانات روز و با بکار گرفتن تخصصهای مختلف در زمینه گرافیک  در زمینه طراحی و بازیابی نقوش اصیل کاشی سنتی ایران فعلیت میکند همچنین با توجه  به نیازهای جدید ایجاد شده در زمینه های مختلف منجمله طراحان و دستگاههای حک و برش آماده قبول انجام سفارشات با فرمتهای مختلف منجمله  cad catia و…در زمینه نقوش سنتی اسلامی را دارد.

نقوش طراحی شده جهت کاشیهای معرق و هفت رنگ با هم متفاوتند.در طرحهای معرق باید پیوستگی گلها حفظ شود تا در تراش و تخمه گذاری مشکلی ایجاد نشود.

اما در طرحهای کاشی هفت رنگ میتوان جزییات بیشتری را لحاظ نمود.

طراحی نقوش کاشی سنتی
طرح کاشی سنتی

سبک طراحی این مجموعه پیروی از سبک اصفهان میباشد.

طراحی نقوش سنتی
طرح کاشی هفت رنگ