تابلو کاشی

تابلو کاشی

طرحهای تابلو کاشی کاری

طراحی و تولید تابلو های کاشی دست ساز با طرح ها و نقوش اصیل ایرانی.

تابلو کاشی سنتی

تابلو کاشیکاری به قلم خط ثلث و طرح تذهیب
ابعاد 100در80 سانتیمتر

قیمت:بدون آب طلا 1000000 تومان

با آب طلا:2500000 تومان

120 در 100 سانتیمتر و تناسبات بالاتر

تابلو کاشی سنتی
تابلو کاشی سنتی ایرانی

ابعاد 100 در 80-قیمت بدون آب طلا 1000000 تومان-خط آب طلا 2500000 تومان

و120 در 100 و 140 در 120


 


قاب کاشی سنتی

 

تابلو کاشی سنتی

ادامه